Điều khoản đổi thưởng Câu hỏi thường gặp quy định bảo mật trách nhiệm Điều khoản dịch vụ

VEGAS EMPIRE có quyền thay đổi và sửa đổi các điều kiện sử dụng trong Chương Trình Điểm Thưởng bất cứ lúc nào.

Thông tin cập nhật về điểm thưởng: Kể từ ngày 1/7/2016, tích lũy điểm thưởng chỉ được áp dụng cho các thành viên của VEGAS EMPIRE. Các thành viên sẽ bắt đầu tích lũy điểm thưởng dựa trên tổng số tiền nạp vào tài khoản.

Nếu thành viên có hành vi gian lận và tham gia các hoạt động bất hợp pháp khi sử dụng trang web và Chương Trình Điểm Thưởng, hoặc vi phạm điều kiện sử dụng trong VEGAS EMPIRE , VEGAS EMPIRE có toàn quyền quyết định duy nhất đình chỉ va hoặc khóa tài khoản của quý khách và các tài khoản liên quan khác.

Khi tài khoản đã được tạo thành công thì quý khách sẽ tự động trở thành thành viên của chương trình điểm thưởng VEGAS EMPIRE.

Điểm Thưởng không thể quy đổi thành tiền mặt, quý khách chỉ có thể quy đổi thành hiện vật.

Thành viên có thể tham gia bất kì chương trình khuyến mãi đang diễn ra trong Chương Trình Khuyến Mãi và/hoặc trừ khi có quy định khác về điều kiện đủ tham gia trong Điều Kiện Sử Dụng của Chương Trình Điểm Thưởng.

Điểm thưởng của quý khách sẽ được tính và chuyển vào tài khoản điểm thưởng. Vui lòng đăng nhập vào tài khoản, chọn mục Điểm Thưởng để kiểm tra số điểm thưởng và lịch sử giao dịch.

Các điểm thưởng của quý khách được tính hàng tuần và điểm thưởng sẽ cập nhật vào trong tài khoản điểm thưởng của quý khách ngay khi điểm thưởng được xác minh và phê duyệt.