trách nhiệm điều khoản dịch vụ quy định bảo mật điều khoản đổi thưởng câu hỏi thường gặp

1. VEGAS EMPIRE không chịu bất kỳ trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất, ngẫu nhiên hay nói cách khác, ngoài ra là các việc phát sinh liên quan đến việc sử dụng của trang web, các sản phẩm và hệ thống (phần mềm / ứng dụng) và việc Qúy khách tham gia vào các trò chơi.

2. VEGAS EMPIRE sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng tất cả các thông tin cung cấp trên trang web này là chính xác tại thời điểm công bố, VEGAS EMPIRE không đảm bảo tính chính xác của thông tin trên trang web ngoài các điều kiện sử dụng đã cam kết.

3. Quý khách phải chịu trách nhiệm và chấp nhận rủi ro khi truy cập website và các đường dẫn trên trang web của chúng tôi.

4. Quý khách cần đồng ý bồi thường đầy đủ và giữ cho trang web VEGAS EMPIRE vô hại, các giám đốc, nhân viên, đối tác và các nhà cung cấp dịch vụ cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại, khiếu nại và trách nhiệm gây ra có thể phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng trang web, các đường dẫn thay thế khác, các hệ thống và phần mềm (ứng dụng).